Giúp HS mọi miền đều có thể tiếp cận tiếng Anh “bình đẳng”, biết sử dụng tiếng Anh và Toán học bằng tiếng Anh (tính toán) đề sinh sống và học tập.

Đội ngũ giáo viên