Đào tạo nước ngoài
Đăng lúc: 2019-07-06 15:32:45
Lượt xem: 1004
Bình luận: 15
Danh mục: Tin tức
Đào tạo nước ngoài
Đăng lúc: 13:30 - 24/4/2019
Lượt xem: 2000
Bình luận: 15
Danh mục: Du học Châu Âu
Chia sẻ

Tháng 1/2015: tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho hơn 300 giáo viên tiếng Anh của Việt Nam.

Tháng 6/2015 & tháng 6/2016: tổ chức chuyến tham quan học tập 2 tuần tại Australia cho gần 50 học sinh Trung học cơ sở ở Hà Nội và thành phồ Hồ Chí Minh.

Tháng 11/2016: được Sở giáo dục và  Đào tạo Hà Nội lựa chọn để triển khai khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tại  Australia cho các giáo viên tiếng Anh có thành tích xuất sắc của Hà Nội.

Tháng 3/2017: tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho 500 giáo viên tiếng Anh của Hà Nội.

Tháng 4 & tháng 6/2017: được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng lựa chọn làm đơn vị tổ chức chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giảng dạy  diễn ra tại Australia dành cho các hiệu trưởng, các nhà quản lý và giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh    

Tháng 6/2017, hợp tác với Học viện Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các khóa học về “Tư vấn và quản lý du học”.

Tháng 8/2018, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình tham quan học tập tại Australia cho gần 50 cán bộ và giáo viên tiếng Anh cốt cán của Hà Nội.


Đội ngũ giáo viên